Aktuality

První Grádo festival

Na počest letošního otevření pivovaru "Grádo" se uskuteční První Grádo festival, kterým by jsme chtěli položit základy ke každoroční tradici.

Můžete se těšit na několik druhů piva z produkce pivovaru Grádo, hudební představení skupin Starý fóry a Motýlí )D(efekt, kinematograf Pavla Čadíka a v přilehlém penzionu budou připraveny speciality nové pivovarské kuchyně.

 

Tímto jste srdečně zváni!